İzinli Veri Tabanı Hizmetleri

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu ile Pazarlama çalışması faaliyetlerini yerine getirebilmeniz için öncelikle müşterilerinizden izin almanız gerekmektedir. Yasa uygulamaya girmeden, veri tabanınızın bu faaliyetlere uygunsuz hale gelmemesi içinizin alma çalışmalarına başlamanız ve sonrasında da izin alma çalışmalarına devam etmeniz gerekmektedir. Biba Grup olarak firmanızın ihtiyacı doğrultusunda veri tabanınızı izinli hale getiriyoruz.

Çalışmalarımızı aşağıdaki kanallardan yaparak size izinli veri tabanı hizmetini sağlıyoruz.

Telefon – Ses kaydı eşleştirme ve arşiv gerektirir.
SMS – Arşivleme gerektirir.
Otomatik Dış Arama – Ses kaydı eşleştirme ve arşiv gerektirir.
E-Posta – Arşivleme gerektirir.
Web– Arşivleme gerektirir.
Yazılı / İmzalı Form – Arşivleme gerektirir.